World changes day by day!

Tuesday, May 18, 2010

AAj kya hua?????

1 comment
Phir raat bhar jaga raha.............................................. oops to thik hi jata kuchh kuchh padh liya tha.PAR????? ??? kya hua dusere ke ans me dosra kuch likh aaya ho................ ha!!!!!! ha! hi!!!!!!!!! ha!!!!!! ha! hi!!!!!!!!! ha!!!!!! ha! hi!!!!!!!!! sali zinndagi to jhant ho gayi hai. aur mp me program aaya tha use bhi bhol gaya ha!!!!!! ha! hi!!!!!!!!! ha!!!!!! ha! hi!!!!!!!!! ha!!!!!! ha! hi!!!!!!!!!

1 comment :

Leave Your comments